ติดต่อเรา
Roger An

หมายเลขโทรศัพท์ : +86-23 8663 6683

WhatsApp : +8615520032027

สายการผลิต

6 สายการผลิตสำหรับท่อสแตนเลส และ 10 สายสำหรับท่อน้ำ PVC-U/ PPR

CDINDUSTRY(INTERNATIONAL).INC สายการผลิตของโรงงาน 0

OEM/ODM

พันธมิตรโครงการ

CDINDUSTRY(INTERNATIONAL).INC สายการผลิตของโรงงาน 0

วิจัยและพัฒนา

Konch Gas มีสิทธิบัตร 28 ฉบับ รวมถึงสิทธิบัตร 16 ฉบับเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซสแตนเลส สิทธิบัตรในท่อน้ำ PE 7 ฉบับ และสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 5 ฉบับ

CDINDUSTRY(INTERNATIONAL).INC สายการผลิตของโรงงาน 0